Terms and conditionsSAMHANDELS- ABONNEMENT OG LEVERINGS BETINGELSER


 

Regler for klippekort

Alle klippekort der købes Klippekort udløber et år efter faktureringsdatoen. 

Betaling modtages inden arbejdet starter, og derefter er alle aftaler bindende.

Jeg handler kun med erhverv, og derfor er alle priser ekskl. moms.

Du kan til enhver tid få oplyst mine ferieplaner når du har købt klippekort så vi kan planlægge vores samarbejde.

Klippekortet betales, før jeg begynder på opgaven. Det udstedes til den enkelte virksomhed og kan derfor ikke overdrages eller sælges til andre. Ubrugte klip refunderes ikke. 

Rådgivning og møder foregår per telefon/ skype / zoom eller ved fysisk møde efter aftale i Storkøbenhavn.

Har du et klippekort, skal du booke mindst en hel time adgangen. Har du ikke brug for en hel times rådgivning, kan du kontakte mig ad hoc per mail eller telefon og vil så kun blive faktureret per påbegyndte kvarter.

Betaling

Du kan betale med Dankort, Visa/Elektron/ Mastercard eller Dankort via Stripe. Betalingen registreres hos Simplero og betalingsløsningen ligger hos Stripe. 

Du får en faktura straks efter købet på den mail, du opgiver, når du køber. 

Køber du digitale produkter, får du også straks efter købet en mail med din adgangskode til produktet.

Betalingsfrist 7 dage på alle produkter (undtagen køb i webshop, hvor betalingen finder sted med det samme).

Arbejdet kan ikke starte inden du har betalt. 

Tidsforbrug i forbindelse med klippekort

Jeg noterer dit forbrug per påbegyndte kvarter.

I arbejdstiden indgår:

 • Rådgivning i løbet af opgaven,
 • Research,
 • Forberedelse,
 • Møder,
 • Telefonsamtaler, 
 • Transport,
 • Interviews,
 • Planlægning,
 • Gennemgå ændringer,
 • Mailkorrespondance,
 • Dialog med samarbejdspartnere,
 • Administration m.m.

Hvis ikke andet aftales, har jeg den kontakt med dine samarbejdspartnere, jeg finder nødvendig og bruger den fornødne tid på at forberede mig mellem møder og telefonsamtaler.

Derfor anbefaler jeg at du holder øje med tidsforbruget ved at spørge, så får du en udskrift fra www.Myhours.com.

Det er dit eget ansvar at holde øje med dit forbrug. Minimums klip er 15 minutter.

Skæve arbejdstider

Mine arbejdstider er hverdage fra 9.00 til 17.00.

Hvis arbejdet kræver, at jeg arbejder mellem klokken 17.00 og 8.00 på hverdage kommer et tillæg på 50 procent oveni. Når du har et klippekort, betyder det, at jeg trækker halvanden time per time for arbejde uden for normal arbejdstid.

I weekender og på helligdage kommer et tillæg på 100 procent. Weekenden begynder fredag klokken 17.00. Når du har et klippekort, betyder det, at jeg trækker to timer per time for weekend arbejde.
Hvis jeg arbejder på disse tidspunkter, fordi det passer bedst i min kalender, betaler du ikke tillæg.

Akuttillæg

Har du brug for, at jeg går i gang med din opgave i løbet af 48 hverdagstimer, sker det mod et tillæg på 100 procent for hele opgaven, med mindre andet er aftalt på forhånd.

Dette gælder også, hvis du undervejs i processen finder ud af, at mit arbejde skal være færdigt til en bestemt dato, uden vi har aftalt denne dato, da vi begyndte på opgaven.

Dvs. at jeg trækker to timer per brugt time på dit klippekort.

Dog vil jeg ofte kunne rådgive dig (i maks. en time) per telefon samme dag til normaltakst. Er jeg helt booket en dag, ringer jeg tilbage dagen efter.

Aflysninger

Du har mulighed for at ændre tider for aftaler helt frem til 24 hverdagstimer før aftalen skal finde sted*.

Aftaler a 4 timer eller mere inkl. min transport skal dog flyttes senest en uge før.

Aflyser eller ændrer du aftaler herefter uanset grund, fakturerer jeg den reserverede tid inkl. transporttiden.

Disse regler er for at jeg kan planlægge min tid mest hensigtsmæssigt.

 


 

Aflysning af kurser, online kurser, workshops foredrag og workdays

Kurser, workshops og foredrag, der aflyses mindre end 28 dage før kurset skal findes sted, faktureres med 50 % af beløbet.

Kurser, workshops og foredrag, der aflyses mindre end 14 dage før kurset skal finde sted, faktureres med 100 % af beløbet.

Betaling for kurser skal finde sted senest 14 dage før kursusdagen.

Onlinekurser og medlemssider købes til individuelt brug. Hvis flere fra samme virksomhed ønsker det samme kursus, skal I betale per person eller lave en særlig aftale.

I tilfælde af at du ikke kan komme kan vi evt. forsøge at hjælpe dig med at finde én anden hvis pladserne er meget efterspurgte. 

Bliver eventet aflyst får du alle dine penge tilbage.
Regler for Annoncering


Betaling:

Version 1: Opstarts kunder 

Efter indgået samarbejde underskrives samtykkekontrakt. Så snart oprettelsen af en kampagne er færdiggjort vil Du/I modtage betalings link som omfatter første måneds optimering af kampagnen, landingsside, crm, notifikations system, kvalitets sikring, og support. 

Derefter vil faktura blive tilsendt løbende hver måned automatisk via simplero.com

Faktura modtages direkte på den mail du har oplyst, og trækkes automatisk hver måned

Er betalingen ikke i hænde forbeholder vi os retten til at sende rykkergebyr.


Version 2: Længerer varende kunder

Efter indgået samarbejde underskrives samtykkekontrakt. Så snart oprettelsen af en kampagne er færdiggjort vil Du/I modtage første faktura, som omfatter oprettelsesbeløbet + første måneds optimering af kampagnen.

Derefter vil faktura blive tilsendt løbende hver måned.

Faktura modtages direkte på den mail Du/I har oplyst.

Betalingsfrist er 8 dage fra fakturadato.

Er betalingen ikke i hænde forbeholder vi os retten til at sende rykkergebyr.

Undervisning:

Så snart undervisningen er færdiggjort vil Du/I modtage en faktura på e-mail.

Betalingsfrist er 8 dage fra fakturadato. Er betalingen ikke i hænde forbeholder vi os retten til at sende rykkergebyr.

Priser og gebyrer:

I tilfælde af aflysning i forbindelse med Kampagne opsætning efter underskrevet samtykke aftale er der ingen refusion på opstartsudgiften på 7 timers konsulentarbejde af 699,- eks. Moms per time + første måneds optimering af kampagne på 3 timers konsulentarbejde af 699,- eks. Moms per time.

Nordal Media  arbejder udelukkende med B2B kunder og derfor er alle priser angivet eksklusiv moms.

Abonnement:

Så snart du har underskrevet vores samtykke erklæring er du kunde hos Nordal Media og dit abonnement hos os er gældende.

Du kan til hver en tid opsige tid opsige dit abonnement hos os med en måneds varsel. Vi skal modtage en skriftlig anmodning om opsigelse på mail før næste fakturadato, som altid er individuelt i henhold til opstart.

Er din/jeres fakturadato for optimering d. 14 i måneden skal vi have opsigelsen i hænde 3 dagen forinden.

Så snart vi modtager din/jeres opsigelse vil du/I kun modtage faktura for én måned mere, hvorefter samarbejdet ophører.

Aflysning:

Jeg forbeholder os retten til at aflyse misligholdte samarbejder øjeblikkeligt.

Rettigheder:

Alle rettigheder til undervisningsmateriale og digital udvikling under samarbejdet tilhører Nordal Media. Dette må ikke udlånes, gives væk eller på anden måde komme andre i hænde uden skriftlig samtykke med Nordal Media.

Returret:

Der ydes 14 dages returret efter underskrift på samtykke erklæring. Såfremt arbejdet allerede er udført indenfor 14 dage efter underskrift på samtykke erklæring kan kunden ikke bruge sin fortrydelsesret.

For at bruge din fortrydelsesret skal vi modtage en skriftligt anmodning på e-mail senest 14 dage efter samtykke erklæringen er underskrevet.

Bemærk: Ved køb af digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikket, bortfalder de 14 dages fortrydelsesret. 

Ansvar

Jeg og evt. samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af vores arbejde eller rådgivning. Det påhviler dig selv at sikre, at det, du gør som følge af rådgivningen, ikke er i strid med loven, og at det er det rette for dig og din virksomhed.

Jeg vil gøre mit yderste for at løse opgaven korrekt. Imidlertid er det dit ansvar at sikre, at materialet overholder loven og evt. særlovgivning i din branche, samt at de er korrekte.

Jeg kan ikke garantere nogen resultater. Herunder salg, leads, konverteringer, konverteringsrater, likes, visninger, eller antal følgere. 

 


 

Ophavsret

Hvis jeg har lavet en salgstragt eller annoncering for dig på din egen hjemmeside, må du bruge tragten og annonceringe til din virksomhed - da den er produceret på dit domæne.

Hvis jeg har lavet enten en salgstragt eller annoncering for dig på mine egne domæner, services eller hjemmesider, må du Ikke bruge salgstragten og annonceringen medmindre der foreligger en skriftlig aftale.

Når du køber et af mine onlineprodukter, har jeg ophavsretten, og du må derfor ikke dele produktet med andre.

 


 

Øvrigt

Pris for kørsel: 3,54 kroner per km + moms, der kommer oveni timetaksten og afregnes separat.

Er du usikker på, om jeg kan hjælpe dig, er du meget velkommen til at gøre brug af mine forskellige smagsprøver og freebies indtil du bliver overbevist om, hvorvidt jeg er den rette leverandør.

Hvis vi ikke aftaler andet, må jeg henvise til de opgaver, jeg laver for dig samt din virksomheds navn i min markedsføring.

 


 

Obligatorisk klagevejledning for onlineshops:

Oplysning om klagemuligheder En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@nordalmedia.dk.


 


PERSONDATA & PRIVATLIVS POLITIKGenerelt

Dit privatliv er vigtigt for os. For bedre at beskytte dit privatliv beskriver jeg i denne privatlivspolitik hvordan jeg samler, behandler og bruger de data som vi indsamler omkring din adfærd på vores hjemmeside.

Samtidig gør vi dig opmærksom på de valg, du kan træffe om, hvordan dine oplysninger indsamles og bruges. For at gøre denne meddelelse nem at finde, gør vi den tilgængelig på vores hjemmeside og på ethvert tidspunkt, hvor personligt identificerbare oplysninger kan blive anmodet om.

 


 

1. Ejer af website

Dette website er ejet af:

Rolf Nordal, +45 28 56 00 35, mail: info@nordalmedia.dk, Lærkevej 11, 2400 kbh NV. CVR 35552847

Jeg vil altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant. 

2. Databehandlingen

Hvorfor indsamler vi persondata?

Vi indsamler udelukkende de persondata, som du frivilligt afgiver på vores website, eller som du på anden vis giver dit samtykke til, at vi må indsamle. Vi indsamler persondata således at jeg kan:

 • Kontakte dig med henblik på levering af produkter og tjenester, som du har købt, tilmeldt dig og/eller tegnet abonnement på.
 • sende dig markedsføringsmateriale, der i forvejen er givet samtykke til.
 • give dig information omkring produkter/services, som du tidligere har købt hos os.
 • kontakte dig, hvis du har udfyldt vores ”kontakt mig” formular.
 • give dig yderligere informationer og detaljer, hvis du har tilmeldt dig et arrangement.
 • til at håndtere fakturaer, ordrebekræftelser, licensoplysninger m.m.
 • give dig kundeservice: Support i forbindelse med dine køb og abonnementer samt øvrige henvendelser.

Hvilke personoplysninger indsamler jeg?

I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne, behandler vi følgende type persondata:

 • Dine kontaktoplysninger som eksempelvis navn, e-mailadresse, telefonnummer m.m.
 • Dine beskæftigelsesoplysninger som f.eks. jobtitel
 • Brugerinformationer som f.eks. brugernavn, adgangskoder, loginoplysninger samt sikkerhedsspørgsmål
 • Oplysninger fra din webbrowser som f.eks. IP-adresser, browsertype og sprog
 • Oplysninger fra tredjeparts netværk som f.eks. Facebook og Instagram

Hvordan jeg indsamler persondata

Jeg har fået dine oplysninger:

 • Direkte fra dig via min hjemmesides tilmelding til nyhedsbreve eller tilmelding til nyhedsbrev andre steder på nettet, f.eks. Facebook.
 • Direkte fra dig i forbindelse med køb af produkter eller ydelser.
 • Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. sociale medier.

Hvordan indsamler vi persondata?

Jeg indsamler persondata igennem min hjemmeside og tredjepartssoftware. Vi indsamler dine persondata igennem formularer på vores hjemmeside, og igennem anvendelsen af cookies til at indsamle data omkring din adfærd.

Cookies er små tekstfiler, der indeholder en række tegn og unikt identificerer en browser. De fleste browsere er oprindeligt oprettet for at acceptere cookies. Du kan dog være i stand til at ændre dine browserindstillinger for at få din browser til at nægte tredjeparts cookies eller angive, hvornår en tredjeparts cookie bliver sendt. Hvis du vil vide mere om cookies og hvordan de fungerer, kan du besøge www.allaboutcookies.org.

Udover de persondata som vi indsamler igennem vores hjemmeside så anvender vi en række tredjepartssoftware til at indsamle data på denne hjemmeside. Herunder har vi beskrevet de forskellige typer af tredjepartssoftware som anvendes på vores hjemmeside:

 • Simplero
  Simplero er en platform der kan både hoste online kurser, lave email markedsføring og lave hjemmesider. Jeg benytter mig af e-mail funktionen i Simplero til at udsende nyhedsbreve og tilbud til vores kunder. Igennem Simplero indsamler vi e-mailadresser, IP-adresser samt tidstempler, som anvendes til at sende relevante nyhedsbreve. I Simplero samler jeg også oplysninger om dine køb på platformen så jeg kan lave ordentlig kundeservice.
 • Facebook-pixels:
  Vi anvender Facebook-pixels, for at kunne forbedre vores annoncer til de besøgende, som har besøgt websitet, og har en Facebook-profil. Igennem Facebook-pixels indsamler vi data om din adfærd på vores hjemmeside.

Data om din brug af denne hjemmeside, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, IP-adresse m.v. videregives til tredjeparter i det omfang du giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne.

Behandlingsgrundlag

Det er nødvendigt for mig at ligge inde med disse oplysninger af på grund af:

Min legitime interesse i at markedsføre mine produkter

Så jeg kan opfylde en kontrakt, som du er part i.

Så jeg kan overholde en retlig forpligtelse f. eks. i henhold til bogføringsloven.

Modtagere

Jeg kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

Jeg har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er min garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger:

 • Stripe til betaling af produkter og ydelser
 • Simplero til håndtering af booking og køb af produkter og email nyhedsbreve. 

3. Opbevaring af dine data

Jeg opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

 • I forbindelse med nyhedsbreve: Så længe et afgivet samtykke til at modtage markedsføring ikke er trukket tilbage, og jeg ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f. eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.
 • I forbindelse med køb af ydelser eller produkter: I forbindelse med levering af mine produkter og tjenester vil jeg opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode, som f.eks fordi du har adgang til et online produkt, du har købt.
 • Generelt vil personoplysninger vedrørende generelle henvendelser fra ikke registrerede kunder blive slettet efter 1 år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning:

Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger jeg ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til:

Rolf Nordal, +45 28 56 00 35, mail: info@nordalmedia.dk, Lærkevej 11, 2400 kbh NV. CVR 35552847

Hvis der er fejl i de oplysninger, jeg har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så jeg har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til mig på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger, eller at jeg skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende mig en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse  i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring, kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.

Hvis du ønsker at klage over Nordal medias behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk. 

4. Cookies

Dette website anvender cookies til følgende formål:

Teknisk funktionalitet:

Vi bruger cookies til at sikre, at hjemmesiden fungerer korrekt, herunder til at huske dine præferencer og valg. Vi anvender cookies til at huske, om du er blevet tilbudt vores nyhedsbrev.

Trafikmåling og statistik

Vi foretager trafikmåling på hjemmesiden.

Til dette formål anvender vi Google Analytics, Funnelytics, Luckyorange eller hotjar.

Trafikmåling og statistik bruges til at se, hvor mange besøgende vores website har, og til at forstå hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Denne information kan vi vælge at anvende til at dokumentere brugernes besøg, og brug af hjemmesiden overfor nuværende og fremtidige annoncører, efter fælles branchestandarder. 

Annoncer og andre plugins

Annoncer fra vor til enhver tid værende samarbejdspartnere, og plugins til sociale medier, anvender cookies. Vi er udelukkende ansvarlige for cookies, som placeres af dette websted. Når du navigerer væk fra dette websted, for eksempel ved at klikke på en annoncørs links eller lignende, vil du blive underlagt disses cookiepolitik. Plugins til sociale medier eller andre delefunktioner, sætter cookies til formål i overensstemmelse med disses politik herom.
Ansvarlighed

Denne hjemmeside og denne privatlivspolitik ejes og publiceres af:

Firma: Nordal Media
Adresse: Roskildevej 42B, 2000 Frederiksberg
Telefon: 2856 0035
Email: rolf@nordalmedia.dk